The Life Center - Iowa Jewish Senior Life Center
900 Polk Boulevard, Des Moines, IA 50312
515-255-5433
www.seniorlifecenter.org